SEM 3+ (Super Energy Micro)

És un tractament hidró dinàmic totalment ecològic, per millorar les aigües utilitzades en els processos domèstics, agrícoles, ramaders i industrials.
Utilitza principis naturals i aprofita las seves sinergies per tal de potenciar els resultats funcionals.

 

Tractament 1

El conjunts de molècules anomenats clústers, no poden suportar el canvi de pressió generat per els remolins del triple vòrtex, axis dons es fragmenten i es de aquesta forma que las llargues cadenes de compostos químics es separen totalment, donant com ha resultar nous compostos mes petits e innocus. 

 

Tractament 2

Les esferes de ceràmica generen rajos FIR,  produint ions negatius aquets ajuden a millorar la hidratació de la pell, augmenta la circulació de la sang, a eliminar toxines del cos, al sistema immunològic, i a la pell contra el nociu clor.

 

Tractament 3

Polaritza el aigua a partit uns potents imans permanents de origen natural. 
Als seus efectes son, la disminució de la viscositat del aigua, la reducció de la tensió superficial,el Ph i la conductivitat. Retornant l’hi així, la seva característica de dissolvent natural.

Els nostres productes

SEM 500 SEM 1000 SEM 2000 SEM 3000 SEM 5000
Alçada 340 mm 428 mm 532 mm 655 mm 845 mm
Diàmetre 65 mm 87,5 mm 137,5 mm 162,5 mm 162,5 mm
Material Acer Inox Acer Inox Acer Inox Acer Inox Acer Inox
Connexió Rosca F
3/4"

Rosca F
1"

Rosca F 1" 1/2 Rosca F
2"
Rosca F
3"
Capacitat 2 m3/h 4 m3/h 10 m3/h 20 m3/h 30 m3/h