Filtració Bio

La filtració biològica per a piscines s'ha associat històricament al concepte de zones de bany naturals o d'estanys per nedar, basats en la fito depuració. Aquesta tècnica, noble i antiga, revela però les seves limitacions a l'hora d'obtenir i garantir una aigua de bany sana. Això ha contribuït al fet que es transmeti una imatge sovint negativa de la filtració biològica. L'interès creixent per les alternatives al clor ha impulsat a molts a oferir solucions denominades "biològiques". El clor es sol substituir per un altre desinfectant, pel que no es tracta d'una filtració biològica

En una piscina de filtració biològica com nosaltres l'entenem, l'aigua es regenera de forma natural. La tecnologia Lotus, que reprodueix els fenòmens naturals al mateix temps que els controla, permet obtenir una aigua de bany innòcua i neta. Ja no és necessari de recórrer a productes desinfectants per mantenir una qualitat d'aigua que respongui a unes exigències sanitàries elevades: parlem d'una aigua desinfectada, no desinfectant.

El sistema de filtració Lotus re inventa la piscina i permet descobrir noves sensacions al banyista.

Possibles components per la filtració biològica