Bactopool

116.10

Bactopool és una barreja de minerals, òxids i gèrmens naturals especialment seleccionats pel seu poder depurador. Aquesta barreja tan eficaç, destinada a les zones de bany biològiques, no és perjudicial per a l’home ni el medi ambient si s’utilitza correctament (sense producte fitosanitari, sense OGM). Bactopool és un tractament destinat a mantenir una zona de bany perfecta durant tota l’estació. Normalment, només s’administrarà un o dos cops l’any. En certes condicions (plujes abundants, renovació de l’aigua o contaminació anormal), caldrà augmentar-ne la freqüència.