Aquapur Pro

235.90

Aquapur Pro. concentrat de bacteris necessaris per a la filtració i l’eliminació de residus (amoníac, fosfats, nitrits, nitrats, etc.). Cal fer servir Aquapur Pro a l’inici de la temporada de bany (primavera, nou estany, etc.), després d’un manteniment, tractament o canvi d’aigua.

Aquapur Pro, es distingeix per la seva gran concentració, que li permet tractar econòmicament grans volums d'aigua.