Optinit

Optinit conté minerals i bacteris nitrificants que afavoreixen l’inici del procés de la filtració biològica. S’ha de fer servir en el moment de la primera posada en marxa, després de l’hivern, d’un tractament o quan hi ha hagut un tall d’electricitat o qualsevol altre factor que hagi pertorbat la filtració.