Aquapur Pro

235.90

Aquapur Pro és una barreja concentrada de bacteris bons, d’enzims, de minerals i d’oligoelements que afavoreix el manteniment durant quasi tot l’any. A partir d’una temperatura constant de l’aigua de 10 ºC, els tractament setmanals permeten reduir els llots, millorar la qualitat biològica de l’aigua així com el cicle de depuració dels contaminants orgànics i prevenir l’aigua verda i les algues filamentoses. Aquapur Pro, es distingeix per la seva gran concentració, que li permet tractar econòmicament grans volums d'aigua.