Aiguaverda

Assessorem, dissenyem i realitzem qualsevol projecte que tingui com a finalitat la millorà de la qualitat de l'aigua, en qualssevol dels seus usos més quotidians, amb criteris d'ecologia, sostenibilitat i estalvi.

Subministrem una gamma única de productes per l'optimització i millora de la qualitat de l'aigua.

Per assolir tals objectius, ens basem en tècniques de depuració de l'aigua com són; la biologia, l'hidró dinàmica i l'acceleració iònica, utilitza'n mitjans com l'ozó, la llum ultraviolada, la magnetització, ceràmica activadora (F.I.R.), filtres d'ultrafiltració i biològics d'esferes en moviment.


Per tal d'aconseguir:

  • Naturalització de piscines (desinfecció sense clor).
  • Depuració i descalcificació de les aigües de subministrament agroalimentari i ramader.
  • Aprofitament de les aigües pluvials per ser utilitzades com aigua de boca.
  • Instal·lacions de sistemes biològics per a estanys ornamentals.
  • Sistemes de filtratge per a millorar l'aigua de xarxa.
  • Ionització de l'aigua per la indústria hostalera.
  • Descalcificació magnètica per la indústria tèxtil.
  • Millora de les xarxes de reg urbanes i agràries.
  • Disseny de sistemes de bany naturals per als allotjaments rurals.